บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

Gold D (โกลด์ ดี) 

Gold-D เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ซื้อขายกันในต่างประเทศ โดยเสนอราคาซื้อขาย (quote) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และกำหนดให้มีการชำระราคา ด้วยการรับมอบ/ส่งมอบทองคำจริง (Physical Delivery) เมื่อครบอายุสัญญา

>> เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Gold-D

ลักษณะของสัญญา Gold-D (Contract Specification)

ปฏิทินซื้อขาย Gold D (โกลด์ ดี)

SeriesContract MonthFirst Trading DayLast Trading Day
2022
GDH22 March30-Nov-2130-Mar-22
GDM22 June28-Feb-22 29-Jun-22
GDU22 September31-May-2229-Sep-22
GDZ22 December31-Aug-2229-Dec-22

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!